Tuyển dụng lao động

2 295
CTCP Oleco - Trung tâm đào tạo TQC Quốc Tế tuyển dụng lao động đi làm việc tại Nhật Bản ________________________ - Địa điểm: Hiroshima Ken -...

0 311
Hiện nay, nhu cầu đăng ký tham gia chương trình tuyển điều dưỡng viên sang Nhật Bản làm việc ngày càng tăng. Tính từ năm...

Văn bản

0 1264
Mỗi thị trường xuất khẩu lao động Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan với các đặc thù ngành nghề và tiêu chí tuyển chọn...

0 501
< tiếp > 10- GUNMA Là một trong 8 tỉnh nội địa của Nhật Bản, Gunma là tỉnh xa nhất về phía Tây Bắc của đồng...

Nhật bản

0 311
Hiện nay, nhu cầu đăng ký tham gia chương trình tuyển điều dưỡng viên sang Nhật Bản làm việc ngày càng tăng. Tính từ năm...

0 1264
Mỗi thị trường xuất khẩu lao động Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan với các đặc thù ngành nghề và tiêu chí tuyển chọn...