Một số từ cơ bản dùng để xưng hô trong tiếng Nhật

Một số từ cơ bản dùng để xưng hô trong tiếng Nhật

Một số từ cơ bản dùng để xưng hô trong tiếng Nhật

 

1) Ngôi thứ nhất:

= わたし (watashi)……… tôi…=… I (english)

わたくし (watakushi)………..tôi…. giống như trên nhưng lịch sự hơn (kính ngữ)

ぼく (boku)……………tôi….dùng khi gần gũi, thân thiết, xuồng xả (nam dùng)

私たちわたしたち (watashitachi)…. chúng tôi….we (english)

 

2)Ngôi thứ hai:

あなた (anata)……………….. bạn/anh/chị/em….you (english)

 

3) Ngôi thứ ba:

あの人あのひと (anohito)… người đó/anh ấy/chị ấy….that person(english)

かれ (kare)….. anh ấy…. he (english)

彼女かのじょ (kanojo)……..chị ấy/ cô ấy….she (english)

 

*** “tên người”~さん (san)….. dùng để gọi tên một ngườivd: Huyさん (Huy san) …anh Huy (ơi)Lanさん (Lan san)…. chị/ em Lan(ơi)

皆さんみなさん (minasan)….mọi người (ơi)

 

***”tên người”~くん (kun)……. cũng dùng để gọi nhưng chỉ dùng khi những người nam (thân thiết) xưng hô với nhau, hoặc dùng để gọi những bé trai. vd:

Longくん(Long kun)…. anh Long(ơi),

Biくん (Bi kun)…..bé bi/ em bi (ơi)

 

*** “tên người”~ ちゃん (chan)….cũng giống như “~ kun” nhưng dùng cho phái nữ và khi gọi những bé gái.

vd: Hoaちゃん (Hoa chan) … chị Hoa/ bé Hoa

 

Chào và giới thiệu bản thân trong tiếng Nhật

 

おはよう(ございます)。…. ohayou (gozaimasu) = good morning…thêm (gozaimasu) khi nói chuyện với sếp hoặc người lớn hơn mình để thể hiện sự tôn trọng và lịch sự.

こんにちは。… konnichiwa = good afternoon

こんばんは。…kombanwa= good evening

おやすみ(なさい)。… oyasumi (nasai) = good night…thêm (nasai) khi nói chuyện với người trên.

初めまして。/はじめまして… (hajimema shite) = xin chào …. khi gặp mặt lần đầu tiên.

 

***mẫu hội thoại ví dụ.

A: 初めまして。… (hajime mashite) xin chào/ rất hân hạnh được gặp anh.

    私は A です。… (watashiwa A desu) Tôi là A

    ベトナム から 来ました。… (betonamu kara kimashita) Tôi từ Việt Nam đến/ Tôi là người Việt Nam

    どうぞよろしく おねがいします。(douzo yoroshiku onegaishimasu) Sau này xin nhờ ông chiếu cố, giúp đỡ.

B私はB です。(watashiwa B desu) Tôi là B.

    どうぞよろしくおねがいします (dozou yoroshiku onegaishimasu) sau này xin nhờ ông chiếu cố/ giúp đỡ.

 

Comments

comments

Không có comment nào

Để lại lời nhắn