NỖ LỰC TĂNG MỨC LƯƠNG CƠ BẢN TẠI NHẬT

NỖ LỰC TĂNG MỨC LƯƠNG CƠ BẢN TẠI NHẬT

0 311
Tăng mức lương tối thiểu tại Nhật Bản

Tối qua, Bộ Lao Động và Phúc Lợi Nhật Bản đã công bố mục tiêu sẽ tăng trung bình mức lương cơn bản (最低賃金) trên toàn quốc 25¥, đạt mức trung bình là 848¥/1 giờ (so với mức lương cơ bản trung bình hiện này là 823¥).

Thông báo tăng mức lương cơ bản tại Nhật Bản

Có lẽ nhiều bạn thấy tăng có mỗi 25¥, thì cho rằng không đáng là bao, nhưng thực ra với mức lương trung bình này thì đây là “kỷ lục” trong vòng 15 năm qua đấy.
Cụ thể là các vùng Tokyo, Aichi, Osaka…tăng 26¥/1h, Kyoto, Hyogo, Hiroshima ….tăng 25¥/1h, Hokkaido, Fukuoka…tăng Aomori, Ehime, Okinawa… tăng 22¥/1h.
Chính phủ Nhật dự tính mỗi năm tăng 3% để đạt mức lương giờ trung bình trên toàn quốc đạt 1000¥/1h. Đó là chuyện tương lai, còn hiện tại thì ví dụ bạn đang làm 50 giờ/1 tuần thì tính ra mỗi tháng bạn tăng được khoảng 5000¥ đó.
*最低賃金 là mức lương giờ cơ bản mà chính phủ quy định theo từng vùng khác nhau, nếu cơ sở tuyển dụng mà trả mức lương thấp hơn quy định thì họ đã vi phạm pháp luật. Nếu mức lương hiện tại của bạn đã trên mức lương cơ bản quy định thì sẽ không có việc tăng này. Xem mức lương quy định hiện nay tại đây:

平成28年度地域別最低賃金改定状況 

Tình hình thay đổi về mức lương cơ bản tối thiểu theo từng vùng năm 2016

都道府県名
Tên tỉnh
最低賃金時間額【円】

 Mức lương cơ bản tối thiểu(Yên)

発効年月日
Có hiệu lực từ ngày tháng năm
北海道 Hokkaido 786 (764) 平成28年10月1日
青 森 Aomori 716 (695) 平成28年10月20日
岩 手Iwate 716 (695) 平成28年10月5日
宮 城Miyagi 748 (726) 平成28年10月5日
秋 田Akita 716 (695) 平成28年10月6日
山 形Yamagata 717 (696) 平成28年10月7日
福 島Fukushima 726 (705) 平成28年10月1日
茨 城Ibaraki 771 (747) 平成28年10月1日
栃 木Tochigi 775 (751) 平成28年10月1日
群 馬Gunma 759 (737) 平成28年10月6日
埼 玉Saitama 845 (820) 平成28年10月1日
千 葉Chiba 842 (817) 平成28年10月1日
東 京Tokyo 932 (907) 平成28年10月1日
神奈川Kanagawa 930 (905) 平成28年10月1日
新 潟Niigata 753 (731) 平成28年10月1日
富 山Toyama 770 (746) 平成28年10月1日
石 川Ishikawa 757 (735) 平成28年10月1日
福 井Fukui 754 (732) 平成28年10月1日
山 梨Yamanashi 759 (737) 平成28年10月1日
長 野Nagano 770 (746) 平成28年10月1日
岐 阜Gifu 776 (754) 平成28年10月1日
静 岡Shizuoka 807 (783) 平成28年10月5日
愛 知Aichi 845 (820) 平成28年10月1日
三 重Mie 795 (771) 平成28年10月1日
滋 賀Shiga 788 (764) 平成28年10月6日
京 都Kyoto 831 (807) 平成28年10月2日
大 阪Osaka 883 (858) 平成28年10月1日
兵 庫Hyogo 819 (794) 平成28年10月1日
奈 良Nara 762 (740) 平成28年10月6日
和歌山Wakayama 753 (731) 平成28年10月1日
鳥 取Tottori 715 (693) 平成28年10月12日
島 根Shimane 718 (696) 平成28年10月1日
岡 山Okayama 757 (735) 平成28年10月1日
広 島Hiroshima 793 (769) 平成28年10月1日
山 口Yamaguchi 753 (731) 平成28年10月1日
徳 島Tokushima 716 (695) 平成28年10月1日
香 川Kanawa 742 (719) 平成28年10月1日
愛 媛Ehime 717 (696) 平成28年10月1日
高 知Kochi 715 (693) 平成28年10月16日
福 岡Fukuoka 765 (743) 平成28年10月1日
佐 賀Saga 715 (694) 平成28年10月2日
長 崎Nagasaki 715 (694) 平成28年10月6日
熊 本Kumamoto 715 (694) 平成28年10月1日
大 分Oita 715 (694) 平成28年10月1日
宮 崎Miyazaki 714 (693) 平成28年10月1日
鹿児島Kagoshima 715 (694) 平成28年10月1日
沖 縄Okinawa 714 (693) 平成28年10月1日
全国加重平均額

Trung bình toàn quốc

823 (798)

 

Comments

comments

Không có comment nào

Để lại lời nhắn