Phòng chống bóc lột lao động và buôn bán người

Phòng chống bóc lột lao động và buôn bán người

xuất khẩu lao đông, du học nhật bản

Từ năm 2004, Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em (Quyết định số 130/2004/QĐ – TTg). Tháng 3/2011, Quốc hội đã thông qua một luật toàn diện về phòng chống mua bán người, trong đó mở rộng định nghĩa về mua bán người bao gồm những hình thức mua bán người chưa thuộc diện bị điều chỉnh tại Điều 190 và 120 Bộ luật Hình sự. Luật này có hiệu lực từ tháng 1/2012. Tháng 1/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 09/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người.

Trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập, yêu cầu mới đối với hoạt động xuất khẩu lao động bao gồm tuyển chọn, đào tạo, bố trí việc làm ở nước ngoài, quản lý và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. Người lao động không những phải tuân thủ Pháp luật của Việt Nam và nước tiếp nhận mà còn cần được thực hiện theo các công ước quốc tế, kể cả các công ước mà Việt Nam đang trong quá trình phê chuẩn về việc bảo về quyền lợi hợp pháp của lao động di cư. Để đạt mục tiêu này và nhằm hỗ trợ các cán bộ quản lý trong lĩnh vực xuất khẩu lao động đi làm việc ở nước ngoài, đặc biệt là các cán bộ công tác tại các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các cán bộ tư vấn tại các trung tâm thông tin lao động di cư , cán bộ các bộ ngành theo dõi hoạt động đưa người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài có hiểu biết và cập nhật khuôn khổ pháp luật quốc tế và trong nước về phòng chống bóc lột lao động và buôn bán người. Đồng thời chia sẻ thông tin liên quan đến kinh nghiệm quốc tế trong bảo vệ và phòng chống buôn bán người và bóc lột lao động, những hành vi bị coi là bóc lột lao động và buôn bán người liên quan đến lao động Việt Nam để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành doanh nghiệp.

Từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 11 năm 2014, tại Thành phố Nha trang với sự tham gia của gần 50 đại biểu từ các đơn vị liên quan của Bộ Lao động TBXH, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Công An, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm soát nhân dân tối cao, Tổng liên đoàn lao động Việt nam, Trung ương Đoàn TNCS HCM và Sở LĐ TBXH 5 tỉnh thành đã tổ chức Hội thảo tập huấn về phòng chống buôn bán người và bóc lột lao động.

Theo Báo Lao Động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

comments

Bài viết liên quan

Không có comment nào

Để lại lời nhắn